Styrelsen

Hela styrelsen 2024 med funktioner och kontaktuppgifter

Ordförande: Carl Johan Jürss, 070-5654778
ordforande@jagareforbundetgotland.se

Vice ordf.+Kustjakt: Daniel Wallin, 070-5750210
kustjakt@jagareforbundetgotland.se

Sekreterare + Medlem: Sara Lindby, 073-1415751
sekreterare@jagareforbundetgotland.se

Kassör: Andreas Johannesson, 073-6838117
kassor@jagareforbundetgotland.se

Skytte: Skjutbanor - Joakim Pettersson, 073-6836274
skjutbaneansvarig@jagareforbundetgotland.se

Jaktstig + Jägarexamen: Morgan Funk, 070-2652188
jagarexamen@jagareforbundetgotland.se

Hund: Stefan Hellström, 070-5655035
hundansvarig@jagareforbundetgotland.se

JAQT: Malin Tengbro, 073-9996617
jaqt@jagareforbundetgotland.se

Utbildning: Håkan Östman, 070-4673323
utbildningsansvarig@jagareforbundetgotland.se

Ungdom: Oliver Lindstedt, 070-7352639
ungdomsansvarig@jagareforbundetgotland.se

 

 

Senast uppdaterad den 02 maj