Johanna Törnqvist

Valberedning

Valberedning länsföreningen 2021

Sören Sandqvist, sammankallande.
070-860 67 20 soren_sandqvist@hotmail.com

Torsten Viberg

Benny Hagström

Erik Holmqvist

Stefan Gillerfors

Senast uppdaterad den 26 okt 2021