Foto Mostphotos

Trofebedömning

Här finner du information om hur du får dina trofér bedömda.

Hornbedömning av rådjurstrofér

Hornen kan lämnas på Jägarförbundets kontor efter överenskommelse
Ring 010-584 76 59.

Du kan också ring direkt till trofébedömare

Tommy Lindstedt Othem 070-5807954
David Eneqvist Träkumla 070-2772305
Peter Carlberg Klintehamn 076-8002311

För att du skall kunna avgöra om trofén har medaljchans måste den vara väl rengjord och ha torkat i minst 1 månad, gärna mer. Du kan kontrollväga rådjursskallen för att få en fingervisning om den håller medalj eller inte.

Vikt minst 360g för sågad skalle
Vikt minst 450g för hel skalle

Kostnader
Medlem 300 kr   -   Icke medlem 600 kr   -   Medalj oavsett valör 150 kr

Poänggränser för trofébrdömning av svenska trofeér

Horn/Betar

Brons

Silver

Guld

Kronhjort inhemsk

165-169,99

170-179,99

180-

Kronhjort introducerad

170-189,99

190-209,99

210-

Dovhjort

160-169,99

170-179,99

180-

Älg

250-274,99

275-299,99

300-

Rådjur

105-114,99

115-129,99

130-

Mufflon

185-194,99

195-204,99

205-

Vildsvin

110-114,99

115-119,99

120-

Kranier

     

Björn

53-54,99

55-56,99

57-

Lodjur

25-25,99

26-26,99

27-

Varg

40-40,99

41-41,99

42-

Rödräv

24-24,49

24,5-24,99

25-

Grävling

22-22,49

22,5-22,99

23-

Mårdhund

20,5-20,99

21-21,49

21,5-

Bäver

25-25,49

25,5-25,99

26-

Senast uppdaterad den 06 okt 2020