Foto: Hanna Oscarsson

Unga Jägare

Ungdomar är viktiga för framtidens viltvård och jakt! Vi behöver unga jägare som tar tillvara all kunskap och erfarenhet.

UngaJägare är vårt nätverk för medlemmar upp till 25 år. Det spelar ingen roll var du bor på Gotland, du är alltid välkommen till UngaJägares jakter, utbildningar, träningar och evenemang. Även om du inte har jägarexamen än.

Ungdomsansvarig på Jägarförbundet Gotland: Kevin Johansson, 073 806 24 05,
ungdomsansvarig@jagareforbundetgotland.se

Har du frågor eller förslag på aktiviteter? Kontakta Kevin eller din ungdomsledare i kretsen.

 

 

 

Senast uppdaterad den 25 apr 2022